dissabte, 21 de novembre de 2020

Tornada a les classes presencials a l'escola de música


El proper dilluns dia 23 entra en vigor la fase 1 de la desescalada la qual es permet realitzar les classes a les escoles de música de manera presencial i amb una ràtio màxima de 6 alumnes per aula. S'adjunta resolució d'avui 21 de novembre.


Aquest fet ens obliga a reorganitzar els grups de llenguatge a una de les dues sessions disminuint la càrrega lectiva setmanal.

En el cas de les classes de conjunt s’està valorant diferents opcions per adequar-se a la ràtio així com la idoneïtat dels diferents tipus de formats d’acord amb els objectius generals d’aquestes formacions.


Fruit d’aquesta resolució: 


  • Les sessions en l’etapa de Sensibilització (4 i 5 anys) es realitzaran de manera quinzenal en l'horari establert en grups partits (x2)

  • A l’etapa d’Iniciació (6 i 7 anys) es realitzarà una sessió de llenguatge i una sessió d'Iniciació al món instrumental sempre dins de la seva franja horària habitual (es divideix el grup en terços)

  • Les sessions d'instrument de Bàsic, Avançat i Aula Oberta recuperen plenament la classe presencial d'instrument individual i grupal (inclosos els conjunts de corda de Bàsic 2 i 3) mantenint l'horari  establert. Les sessions de llenguatge es veuen reduïdes a una sessió setmanal sempre dins de la seva franja horària habitual (es divideixen els grups).

  • Els conjunts instrumentals i vocals del centre s'articularan segons les particularitats i possibilitats organitzatives de cada conjunt 

  • Els grups de llenguatge Bàsic Adults, conjunt instrumental de Bàsic Joves i Aula oberta de llenguatge mantenen la sessió habitual


Cal tenir en compte que aquesta reorganització és sobtada i som plenament conscients de l’esforç que tots estem fent per adaptar-nos a la situació. En aquests moments no podem fer un anàlisi complet de cada alumne dins dels grups (llenguatge) i l’assignació als grups partits serà aleatòria en tots els casos. 


A través del correu electrònic rebreu informació més concreta pel que fa a l'organització de les classes col·lectives.RESOLUCIÓ 21 DE NOVEMBRE PDF

Cap comentari: