dissabte, 21 de novembre de 2020

Tornada a les classes presencials a l'escola de música


El proper dilluns dia 23 entra en vigor la fase 1 de la desescalada la qual es permet realitzar les classes a les escoles de música de manera presencial i amb una ràtio màxima de 6 alumnes per aula. S'adjunta resolució d'avui 21 de novembre.


Aquest fet ens obliga a reorganitzar els grups de llenguatge a una de les dues sessions disminuint la càrrega lectiva setmanal.

En el cas de les classes de conjunt s’està valorant diferents opcions per adequar-se a la ràtio així com la idoneïtat dels diferents tipus de formats d’acord amb els objectius generals d’aquestes formacions.


Fruit d’aquesta resolució: 


  • Les sessions en l’etapa de Sensibilització (4 i 5 anys) es realitzaran de manera quinzenal en l'horari establert en grups partits (x2)

  • A l’etapa d’Iniciació (6 i 7 anys) es realitzarà una sessió de llenguatge i una sessió d'Iniciació al món instrumental sempre dins de la seva franja horària habitual (es divideix el grup en terços)

  • Les sessions d'instrument de Bàsic, Avançat i Aula Oberta recuperen plenament la classe presencial d'instrument individual i grupal (inclosos els conjunts de corda de Bàsic 2 i 3) mantenint l'horari  establert. Les sessions de llenguatge es veuen reduïdes a una sessió setmanal sempre dins de la seva franja horària habitual (es divideixen els grups).

  • Els conjunts instrumentals i vocals del centre s'articularan segons les particularitats i possibilitats organitzatives de cada conjunt 

  • Els grups de llenguatge Bàsic Adults, conjunt instrumental de Bàsic Joves i Aula oberta de llenguatge mantenen la sessió habitual


Cal tenir en compte que aquesta reorganització és sobtada i som plenament conscients de l’esforç que tots estem fent per adaptar-nos a la situació. En aquests moments no podem fer un anàlisi complet de cada alumne dins dels grups (llenguatge) i l’assignació als grups partits serà aleatòria en tots els casos. 


A través del correu electrònic rebreu informació més concreta pel que fa a l'organització de les classes col·lectives.RESOLUCIÓ 21 DE NOVEMBRE PDF

dimecres, 18 de novembre de 2020

Actualització COVID-19

Des del darrer comunicat només s'ha detectat un alumne que ha donat positiu de Covid. No hi ha cap docent ni cap grup en quarentena.

dijous, 12 de novembre de 2020

MANIFEST DEL CLAUSTRE EN RELACIÓ A LES MESURES COVID

SANT CUGAT DEL VALLÈS, 10 DE NOVEMBRE DE 2020

MANIFEST CONTRA LA SUSPENSIÓ

DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Amb les noves mesures decretades per la Generalitat, les escoles de música s’han vist obligades a suspendre l’activitat presencial.

Des del mes de setembre que vam començar el curs, ens hem anat adaptant en tots moments a la normativa que el Departament d’Ensenyament i de Salut ha demanat per aconseguir ser una escola segura.

Fins a dia d’avui, no s’ha donat CAP cas de contagi que s’hagi originat per la pràctica i estudi musical a l’escola.

Però, tot i així, ens han suspès les classes presencials. No entenem aquesta nova mesura. Si el que es vol és reduir la mobilitat, estem parlant de que els nens i nenes que vénen a l’escola de música tenen una mobilitat reduïda perquè són del mateix municipi i es mouen igualment pel municipi.

Som Escola de Música i Conservatori, UN SOL CENTRE EDUCATIU per infants, joves i adults. Ara, el 83% de l’alumnat no hi pot assistir. És una injustícia i un greuge comparatiu sense cap sentit que demostra un desconeixement absolut per part de l’Administració de la realitat dels centres de règim especial i, en concret, del nostre Centre. Cal tenir en compte que l’alumnat de les escoles de música representa la base que més endavant ha de nodrir d’estudiants els Conservatoris.

L’educació és un DRET FONAMENTAL per a totes les persones. L’Administració té l’obligació d’oferir-los-la i aquest resolució està limitant aquest dret i impossibilita el tipus de camí educatiu que els pares i mares han triat per als seus fills i filles.

Com a professionals i educadors d’una disciplina artística com és la Música, ens sentim amb l’obligació moral i ètica d’acompanyar infants, joves i adults a entrar en aquest món perquè entenem que el llenguatge artístic representa un dels eixos importants del creixement personal i de la formació global com a persona. No som una ACTIVITAT EXTRA-ESCOLAR, som EDUCACIÓ.

Entenem l’aprenentatge musical com la necessitat de viure el so en directe i en viu en un espai i temps compartit, una relació de confiança I UN VINCLE CREATIU entre el grup i/o entre professor i alumne per la qual cosa defensem l’aprenentatge 100% PRESENCIAL a l’Escola, condició indispensable per la nostra forma d’ensenyament.

La classe presencial, ja sigui individual o col·lectiva, esdevé una comunitat d'aprenentatge. Parlem de música, vivim la música, compartim la música i, a partir de les vivències, emocions, complicitats i anècdotes que es produeixen en el grup, aconseguim un creixement sòlid i ric que a través d’una pantalla no és possible.

Per tant, el Claustre de professors de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori Municipal de Sant Cugat del Vallès,

RECLAMEM la reobertura de les escoles de música amb totes les seves classes presencials i el retorn de tots els alumnes afectats per aquestes mesures restrictives absurdes que no contemplen que, en tot moment, l’Escola ha estat i és un espai segur i que comporten una vulneració dramàtica del dret a l’educació.

Signa:

El Claustre de professors i professores.

SALUT I MÚSICA!

OBRIM L’ESCOLA DE MÚSICA