AFA


1. QUÈ ÉS L’AFA?

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola de Música Municipal que té com a objectiu facilitar la participació de les famílies a les activitats del centre i complementar la seva tasca pedagògica.


2. Objectius de l’AFA

• Impulsar la participació de les famílies i alumnes a les activitats del centre.
• Contribuir a la millora de l’Escola de Música en tots els seus àmbits.
• Col·laborar i promoure la sostenibilitat de les activitats complementàries com la participació dels alumnes a intercanvis, concursos, festivals, etc.
• Promoure la cultura musical entre la població de Sant Cugat, estimulant la projecció de les activitats del centre a la resta de la ciutadania.
• Donar suport al professorat en aquelles activitats o actuacions que consideri el centre.


3. Nova Junta 2019

El grup promotor de l’AFA, en l’Assemblea General reunida al passat 10 de gener de 2019, acorda per unanimitat constituir la nova junta directiva de l’AFA amb els membres següents:


  • Presidenta: Paulette Padilha de Oliveira
  • Tresorer: Daniel González Alonso.
  • Secretària: Agnès Pros i Fierro
  • Vocal: Miquel Boleda i Busquets
  • Vocal: Agatha Rasero i Rebull
  • Vocal: Alix Brown
  • Vocal: Roger Roca i Gràcia


4. Com posar-se en contacte amb l’AFA?

Podeu posar-vos en contacte per a qualsevol dubte, informació o suggeriment al correu electrònic següent: afacemmva@gmail.com

5. Com us podeu adherir a l’AFA?


A través del formulari següent:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvyfIoR7mD3doq1LnUX5QeaaiSY5iliqPExoFbMNoUCB8Anw/viewform

I abonar els 6 € anuals per nucli familiar al compte corrente que indica al formulari.


6. Primeres actuacions de l’AFA

1. Millora del vestíbul

- S’ha fet un conveni amb la Biblioteca Gabriel Ferrater per tal de disposar de 30 contes diferents al vestíbul renovables cada 2 mesos.
- La botiga Sacum de Sant Cugat ha donat un sofà, una taula, una (Catifa) estora i una estanteria pel vestíbul per tal que sigui més confortable pels nens i les famílies.
- S’ha efectuat certa decoració per un ambient més agradable.
- S’ha creat un panell per penjar totes les informacions relacionades amb l’AFA.
- S’ha habilitat una bústia física i de suggeriments pels usuaris.
- S’ha creat un formulari eletrònic de suggeriments. Seguiu aquest enllaç:


2. Concurs de corals a Ejea de los Caballeros 27-28 d’abril

- S’ha gestionat amb coordinadora de les activitats de l’Escola de Música, la tramitació a través de l’AFA de la sol·licitud de subvenció per part de l’Ajuntament d’Ejea de los Caballeros a la Coral de l’Escola de Música.

3. Formulari d’adhesió a l’AFA

- S’ha elaborat un formulari d’adhesió a l’AFA de quota 3 € anuals per família pel curs 2018-19.

4. S’ha registrat la nova junta i s’ha habilitat un compte corrent per poder operar.


7. Actuacions previstes curs 2018-19 per part de l’AFA

1. Disposar del formulari d’adhesió de l’AFA en format online o en codi QR per tal d’incorporar-lo a la sol·licitud de preinscripció dels alumnes pel curs 2019-20 abans del 29 de març.

2. Presentació de l’AFA a l’acte de “Cantem Àfrica” al Teatre Auditori el proper 25 d’abril.

3. Preparar els continguts per tal de crear un apartat al Blog de l’Escola de
Música i difondre l’apartat a la propera circular que s’enviarà a les famílies.

4. Seguir amb la millora del vestíbul:
- Hi ha persones que volen donar llibres a l’Escola de Música pel vestíbul. Es recolliran els llibres de les persones donants i s’identificaran els mateixos amb una etiqueta de l’AFA.
- Establir una ubicació per un possible pàrquing de patinets fora del vestíbul.

5. Establir un “protocol” de gestió de les activitats que suposin desplaçament entre l’Escola de Música i l’AFA:

La dinàmica seria la següent:
- El coordinador/a de l’activitat facilita un llistat de les persones/famílies que han de fer un ingrés al CC AFA i li proporciona al Tresorer AFA.
- El coordinador/a informa a les famílies del CC i del concepte que ha d’incloure: nom activitat, nom complet nen/a, data
- El Tresorer de l’AFA controla els pagaments i informa al coordinar/a dels que han pagat.
- El coordinador/a reclama a les famílies que no han pagat.
- Quan han fet el pagament complet, el Tresorer fa l’ingrés del mitjà de la despesa del mitjà de transport escollit.

6. Estudiar possibles beneficis per tal d’adherir-se a l’AFA
• Estudiar possibles descomptes a les famílies de l’AFA al Teatre Auditori de Sant Cugat.
• Estudiar possibles descomptes a botigues o establiments de Sant Cugat.

7. Estudiar la possibilitat de fer una rifa i un sorteig per tal de recollir diners de l’AFA.

8. Donar resposta als suggeriments de la “Bústia de suggeriments”

9. Incloure l’adreça i les activitats de l’AFA a tots els Butlletins de l’Escola i del Conservatori.

8. Primeres actuacions previstes pel curs 2019-20

1. Demanar a principi de curs les activitats organitzades que comportin desplaçament a la coordinadora d’activitats de l’Escola de Música, per tal de proposar de gestionar-les des de l’AFA.

2. Participar en l’acte de presentació del curs del 4 d’octubre, informar a les famílies de l’AFA i fer alguna activitat participativa per tal que l’acte sigui atractiu.

3. Organitzar activitats o concerts per tal de finançar l’AFA.Plaça de Victòria dels Àngels, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 890 551
santcugat.cat