AFA


1. QUÈ ÉS L’AFA?

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola de Música Municipal que té com a objectiu facilitar la participació de les famílies a les activitats del centre i complementar la seva tasca pedagògica.


2. Objectius de l’AFA

• Impulsar la participació de les famílies i alumnes a les activitats del centre.
• Contribuir a la millora de l’Escola de Música en tots els seus àmbits.
• Col·laborar i promoure la sostenibilitat de les activitats complementàries com la participació dels alumnes a intercanvis, concursos, festivals, etc.
• Promoure la cultura musical entre la població de Sant Cugat, estimulant la projecció de les activitats del centre a la resta de la ciutadania.
• Donar suport al professorat en aquelles activitats o actuacions que consideri el centre.


3.Junta 

El grup promotor de l’AFA, en l’Assemblea General reunida al passat 13 de setembre de 2022, acorda per unanimitat constituir la nova junta directiva de l’AFA amb els membres següents:


  • Presidenta: Maricel Auladell Mestre
  • Vicepresidenta: Agatha Rasero Rebull
  • Tresorera: Carme Terradellas Escalé
  • Secretària: Agnès Pros Fierro
  • Vocal: Miquel Boleda Busquets
  • Vocal: Roger Roca Gràcia


4. Com posar-se en contacte amb l’AFA?

Podeu posar-vos en contacte per a qualsevol dubte, informació o suggeriment al correu electrònic següent: afa@emmva.cat


5. Com us podeu adherir a l’AFA?


A través del formulari següent:
https://docs.google.com/forms/d/1lE7y3lzMhtTitJ-zdaaQ7wiwVrFVFS1Gs6L2bj3SLxg/edit?ts=64232ddb

I abonar els 6 € anuals per nucli familiar al compte corrente que indica al formulari.

5. Suggeriments 
S’ha creat un formulari eletrònic de suggeriments. Seguiu aquest enllaç:


Plaça de Victòria dels Àngels, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 890 551
santcugat.cat