dimecres, 29 de setembre de 2021

Nova activitat a l'EMMVA-CMMSC

Música en família 0-2 


 • 10 sessions a partir del dimecres dia 6 d'octubre 
 • De 0 a 12 mesos:   Dimecres 9.45 a 10.35 (Aula de cos)
 • De 12 a 24 mesos: Dimecres, 10.45 a 11.35 (Aula de cos)  
 • Preu: Tres quotes mensuals de 36,67 euros
  • Objectius:

 • Oferir experiències musicals en l’etapa 0-2 anys, en entorn familiar. Potenciar el vincle amb l'infant a través de la música. 


 • Desenvolupar el cant i del gust per cantar en els nadons i el seu entorn familiar, com a base de tota activitat musical posterior. 


 • Crear i /o ampliar el repertori musical familiar. Extendre la pràctica de la música a l'entorn familiar. 


 • Difondre el repertori tradicional de cançons infantils, jocs de falda, romanços, jocs cantats, etc. Difondre músiques de l’entorn cultural ampli. 


 • Posar les bases per l’audició melòdica, rítmica i estructural, en un entorn d’aprenentatge no estructurat. 


 • Introduir els treballs musicals bàsics: pulsació, ritmes i obstinats, mètrica, forma, desenvolupament de l’audició, afinació (de menys a més notes). 


 • Ajudar al desenvolupament del sentit rítmic i de la forma a través del moviment lliure i també organitzat.


 • Presentar la música de manera global . Relacionar el treball amb altres experiències sensorials (visual, emocional, psicomotriu...)


 • Potenciar la curiositat musical en l'infant i en el seu entorn familiar.


 • Respectar el nivell de maduresa de l'infant, proposant treballs adequats a l’edat.


 • Introduir la grafia musical informal (suports diversos) 


 • Introduir varietat de sonoritats (treball amb diversos instruments, tonalitats, mètriques...). 


 • Proporcionar un espai familiar d’expressió artística (no només musical). 


 • Fomentar exploració personal com a base per l’aprenentatge. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada