dijous, 12 de novembre de 2020

MANIFEST DEL CLAUSTRE EN RELACIÓ A LES MESURES COVID

SANT CUGAT DEL VALLÈS, 10 DE NOVEMBRE DE 2020

MANIFEST CONTRA LA SUSPENSIÓ

DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Amb les noves mesures decretades per la Generalitat, les escoles de música s’han vist obligades a suspendre l’activitat presencial.

Des del mes de setembre que vam començar el curs, ens hem anat adaptant en tots moments a la normativa que el Departament d’Ensenyament i de Salut ha demanat per aconseguir ser una escola segura.

Fins a dia d’avui, no s’ha donat CAP cas de contagi que s’hagi originat per la pràctica i estudi musical a l’escola.

Però, tot i així, ens han suspès les classes presencials. No entenem aquesta nova mesura. Si el que es vol és reduir la mobilitat, estem parlant de que els nens i nenes que vénen a l’escola de música tenen una mobilitat reduïda perquè són del mateix municipi i es mouen igualment pel municipi.

Som Escola de Música i Conservatori, UN SOL CENTRE EDUCATIU per infants, joves i adults. Ara, el 83% de l’alumnat no hi pot assistir. És una injustícia i un greuge comparatiu sense cap sentit que demostra un desconeixement absolut per part de l’Administració de la realitat dels centres de règim especial i, en concret, del nostre Centre. Cal tenir en compte que l’alumnat de les escoles de música representa la base que més endavant ha de nodrir d’estudiants els Conservatoris.

L’educació és un DRET FONAMENTAL per a totes les persones. L’Administració té l’obligació d’oferir-los-la i aquest resolució està limitant aquest dret i impossibilita el tipus de camí educatiu que els pares i mares han triat per als seus fills i filles.

Com a professionals i educadors d’una disciplina artística com és la Música, ens sentim amb l’obligació moral i ètica d’acompanyar infants, joves i adults a entrar en aquest món perquè entenem que el llenguatge artístic representa un dels eixos importants del creixement personal i de la formació global com a persona. No som una ACTIVITAT EXTRA-ESCOLAR, som EDUCACIÓ.

Entenem l’aprenentatge musical com la necessitat de viure el so en directe i en viu en un espai i temps compartit, una relació de confiança I UN VINCLE CREATIU entre el grup i/o entre professor i alumne per la qual cosa defensem l’aprenentatge 100% PRESENCIAL a l’Escola, condició indispensable per la nostra forma d’ensenyament.

La classe presencial, ja sigui individual o col·lectiva, esdevé una comunitat d'aprenentatge. Parlem de música, vivim la música, compartim la música i, a partir de les vivències, emocions, complicitats i anècdotes que es produeixen en el grup, aconseguim un creixement sòlid i ric que a través d’una pantalla no és possible.

Per tant, el Claustre de professors de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori Municipal de Sant Cugat del Vallès,

RECLAMEM la reobertura de les escoles de música amb totes les seves classes presencials i el retorn de tots els alumnes afectats per aquestes mesures restrictives absurdes que no contemplen que, en tot moment, l’Escola ha estat i és un espai segur i que comporten una vulneració dramàtica del dret a l’educació.

Signa:

El Claustre de professors i professores.

SALUT I MÚSICA!

OBRIM L’ESCOLA DE MÚSICA


Cap comentari: