PREINSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA CURS 2021-2022


PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA ESCOLA DE MÚSICA I AULA OBERTA

NOUS ALUMNES  17 de març al 19 de maig de 2021

- Escola: (a partir de 4 anys): pla infantil, pla de joves i pla d'adults


- Aula Oberta: 


Consultes i Ajuda preinscripció
Si necessites ajuda per realitzar la preinscripció o tens una consulta sobre del projecte educatiu de centre
(horaris, quotes, etc…) poseu-vos en contacte amb:
Correu electrònic: a8040643@xtec.cat
Horari de secretaria: 
de dilluns a dijous de 17h a 20 hores
dimecres i divendres d'11 a 13 hores


DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL PROCÉS TELEMÀTIC

PREINSCRIPCIÓ OBERTACALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT
El procés d'admissió d' alumnat a l’Escola de música seguirà el següent calendari:
  • del 17 de març al 19 de maig: PREINSCRIPCIONS
  • 25-27 de maig: RECLAMACIONS
  • 4 de juny: SORTEIG
  • 9 de juny: PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU AMB DIA I HORA DE MATRÍCULAHORARIS DEL CURS 2021-2022

Els preus públics per al curs 2021-2022 estan subjectes a possibles variacions en funció del finançament dels ens supralocals.

Les quotes de l’Escola de música i del Conservatori les podeu trobar en el següent enllaç:


BONIFICACIONS
  • Al curs escolar 2021-2022 s'aplicaran a les quotes de l’escola de música i conservatori les bonificacions següents: Famílies nombroses i Famílies monoparentals: reducció del 32,60% sobre la cuota, prèvia presentació de la fotocòpia del títol vigent expedit per la Generalitat de Catalunya
  • Tarifació social: segons tram (cal sol·licitar-ho en el moment de la matrícula i presentar full d'autorització de la consulta de dades tributàries)