Procés PPAA A GRAU PROFESSIONAL 2021-22
INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS A GRAU PROFESSIONAL

17 A 24 DE MARÇ DE 2021     Inscripció finalitzada

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA EN AQUEST ENLLAÇ:
DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL PROCÉS TELEMÀTIC

En aquest espai s'aniran publicant els llistats i els resultats de les proves:


CALENDARI DEL PROCÉS PER A LES PROVES D'ACCÉS 

  • 17-24 DE MARÇ. INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS
  • 26 DE MARÇ. PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D'INSCRITS
  • 6-8 D'ABRIL. PERÍODE DE RECLAMACIONS
  • 12 D'ABRIL. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS
  • 19 D'ABRIL. PUBLICACIÓ DEL PROCÉS DE LES PROVES
  • 18 DE MAIG, 10 hores. PRIMERA PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL
  • 19 i 20 DE MAIG. PROVES D'INSTRUMENT

PROGRAMES I ORIENTACIONS PER A LES PROVES D'ACCÉS


HORARIS 2021-2022

Els preus públics per al curs 2021-2022 estan subjectes a possibles variacions en funció del finançament dels ens supralocals.

Les quotes de l’Escola de música i del Conservatori les podeu trobar en el següent enllaç:
BONIFICACIONS

Al curs escolar 2021-2022 s'aplicaran a les quotes de l’escola de música i conservatori les bonificacions següents:

  • Famílies nombroses i Famílies monoparentals: reducció del 32,60% sobre la cuota, prèvia presentació de la fotocòpia del títol vigent expedit per la Generalitat de Catalunya
  • Tarifació social: segons tram (cal sol·licitar-ho en el moment de la matrícula i presentar full d'autorització de la consulta de dades tributàries)