Informació acadèmica

=========================================================== 

Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
Codi de centre: a8040643
Conservatori Professional de Música de Sant Cugat
Codi de centre: 08066747

Plaça Victòria dels Àngels, 2
08172 Sant Cugat del Vallès


Secretaria
Atenció al públic:
De dilluns a dijous de 17 a 19 
divendres d'11 a 13 
Telèfon: (+34) 93 589 05 51 
Correu electrònic: secretaria@emmva.cat
Secretària administrativa: Sra. Yolanda Pedrero