Escola (EMMVÀ)

ESCOLA DE MÚSICA

L'actual pla d'estudis de l'escola de música s'organitza amb els cicles de:
 • Sensibilització (4-5 anys)
 • Iniciació (6-7 anys)
 • Bàsic Infantil (8-11 anys)
 • Bàsic Joves (a partir de 15 anys)
 • Bàsic Adults (a partir de 26 anys)
 • Avançat (a partir de 12 anys)

L'Aula Oberta és una oferta àmplia i variada de matèries i activitats majoritàriament col·lectives dirigida a tota mena de públic (en funció dels seus coneixements i habilitats prèvies).
Les matèries de l'Aula Oberta poden ser combinades amb les dels altres cicles sempre amb l'assessorament del tutor/a.

El curs 2022-2023 comencem la iniciació a la viola 1, violoncel 1 i violí 1 (amb 3, 3 i 9 places respectivament) dirigit a infants de 6 anys. Classes individuals d'instrument i grupals d'instrument i de llenguatge. Els horaris de les classes grupals (d'instrument i llenguatge) coincideixen amb l'horari de la iniciació al món instrumental 1 (cada especialitat té adjudicat uns grups concrets, un per a la viola, un per al violoncel i tres per al violí) i l'horari de la classe d'instrument individual es pacta amb el professor durant el mes de juliol.
En el cas que hi hagi més demanda que places, els alumnes que quedin en llista d'espera (segons el sorteig) passaran a la iniciació al món instrumental 1 amb  preferència al mateix grup on es faci la iniciació a la viola, violoncel o violí, segons l'elecció, i en el cas que no sigui possible es seguirà l'ordre de preferència que s'haurà sol·licitat des de la secretaria del centre.

En aquest enllaç podeu consultar l'estructura del pla d'estudis vigent.
El centre ofereix una Escola Coral a partir dels 8 anys.


 • CORALS INFANTILS A i B 

   Directores: Elisabet Kubesch i Isabel Mantecón

 • CORAL JUVENIL (13-15 anys)
 • CORAL DEL CONSERVATORI (16-19 anys)
 • CORAL JOVE (20-25 anys)
 • CORAL D'ADULTS (més de 26 anys)

   Director: Raimon Romaní