Oferta educativa

ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL

L'actual pla d'estudis de l'escola de música s'organitza amb els cicles de Sensibilització (4-5 anys), Iniciació (6-7 anys), Bàsic Infantil (8-11 anys) i Avançat (a partir de 12). En aquest nivell es redueix la dedicació obligatòria i apareix el concepte d'Aula oberta. També hi ha oferta de Bàsic Joves i Bàsic Adults, per oferir nivells elementals a alumnat d'edats més avançades.


L'Aula oberta, com el seu nom indica, és una oferta àmplia i variada de matèries i activitats, majoritàriament col·lectives, dirigida a tota mena de públic (en funció dels seus coneixements i habilitats prèvies) i que abasta un ampli ventall d'estils musicals. Les matèries de l'Aula oberta poden ser combinades amb les dels altres cicles, sempre amb l'assessorament del tutor/a. Aquesta oferta pot variar adaptant-se a la demanda. Està supeditada a la capacitat de places del centre i es renova anualment amb una possible entrevista prèvia segons la matèria.

El Conservatori ofereix ensenyaments reglats i manté l'estructura oficial de sis cursos de Grau professional.

En aquest enllaç podeu consultar l'estructura del pla d'estudis vigent.
El Conservatori i l'Escola de música ofereixen altres propostes a banda dels seus programes educatius formals, obertes, en alguns casos, a alumnat extern:
LÍNIA CORAL

  • CORALS INFANTILS A i B 


   Directores: Elisabet Kubesch i Isabel Mantecón


  • CORAL JUVENIL (13-15 anys)  • CORAL DEL CONSERVATORI (16-19 anys)  • COR JOVE (20-25anys)  • CORAL D'ADULTS (més de 26 anys)

   Director: Raimon Romaní