Oferta educativa

L'actual pla d'estudis s'organitza amb els cicles de Sensibilització (4-5 anys), Iniciació (6-7 anys), Bàsic Infantil (8-11 anys) i Avançat (a partir de 12). En aquest nivell es redueix la dedicació obligatòria i apareix el concepte d'Aula oberta. També hi ha oferta de Bàsic Joves i Bàsic Adults, per oferir nivells elementals a alumnat d'edats més avançades.


L'Aula oberta, com el seu nom indica, és una oferta àmplia i variada de matèries i activitats, majoritàriament col·lectives, dirigida a tota mena de públic (en funció dels seus coneixements i habilitats prèvies) i que abasta un ampli ventall d'estils musicals. Les matèries de l'Aula oberta poden ser combinades amb les dels altres cicles, sempre amb l'assessorament del tutor/a. Aquesta oferta pot variar adaptant-se a la demanda. Està supeditada a la capacitat de places del centre i es renova anualment amb una possible entrevista prèvia segons la matèria.
El Conservatori manté l'estructura oficial de sis cursos de Grau professional.

En aquest enllaç podeu consultar el pla d'estudis vigent.
El Conservatori i l'Escola de música ofereixen altres propostes a banda dels seus programes educatius formals, obertes, en alguns casos, a alumnat extern:
LÍNIA CORAL

  • CORALS INFANTILS A i B 


   Directores: Elisabet Kubesch i Isabel Mantecón


  • CORAL JUVENIL (13-15 anys)  • CORAL DEL CONSERVATORI (16-19 anys)  • COR JOVE (20-25anys)  • CORAL D'ADULTS (més de 26 anys)

   Director: Raimon Romaní