dimarts, 20 de gener de 2015

Teresa Malagarriga premiada per la AEMCAT

L'Associació d'ensenyants de música de Catalunya (AEMCAT) ha guardonat Teresa Malagarriga per la seva trajectòria professional de tota una vida dedicada a la didàctica musical.
Teresa Malagarriga, doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recentment jubilada, ha sigut un referent clau en el desenvolupament de la metodologia REMIS que s'aplica al nostre centre i que el distingeix des del punt de vista pedagògic. L'inici d'aquest projecte es remunta a finals dels noranta, quan la professora Mariona Martínez va començar les seves experiències buscant la seva orientació i suport. Posteriorment, a l'escola es va crear un grup de treball, es van fer convenis amb l'UAB i es va anar ampliant la recerca pedagògica amb la incorporació d'altres membres del claustre i amb l'aplicació progressiva de la metodologia a tots els cursos de llenguatge musical. La metodologia té els seus principis en el constructivisme i la interacció social.

La notícia a la Revista Musical Catalana (enllaç extern)
Discurs d'agraïment de Teresa Malagarriga