dimarts, 20 de maig de 2014

PLA D'ESTUDIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA


L'actual pla d'estudis és vigent des del curs 2014-2015.
S'organitza amb els cicles de Sensibilització (4-5 anys), Iniciació (6-7 anys), Bàsic (8-11 anys) i Avançat (a partir de 12). En aquest nivell es redueix la dedicació obligatòria i apareix el concepte d'Aula oberta. També hi ha oferta de Bàsic-joves i Bàsic-adults, per oferir nivells elementals a alumnat d'edats més avançades.
L'Aula oberta, com el seu nom indica, és una oferta àmplia i variada de matèries i activitats, majoritàriament col·lectives, dirigida a tota mena de públic (en funció dels seus coneixements i habilitats prèvies) i que abasta un ampli ventall d'estils musicals. Les matèries de l'Aula oberta poden ser combinades amb les dels altres cicles, sempre amb l'assessorament de tutoria. Aquesta oferta pot variar adaptant-se a la demanda. Està supeditada a la capacitat de places del centre i es renova anualment.
El conservatori manté l'estructura oficial de sis cursos de Grau professional.
Les etapes educatives queden configurades de la següent manera:


Assignatures i dedicació Nivell bàsic 

Assignatures i dedicació Nivell avançat i Aula oberta