divendres, 24 de febrer de 2012

CULMINACIÓ DEL CONSERVATORI

UNA PETITA HISTÒRIA

A finals dels 80, en l'era del Pla 66, l'Escola municipal de música  de Sant Cugat ja havia estat un conservatori elemental. Amb la implantació de la LOGSE, l'any 1990, va transformar-se novament en escola de música, amb l'excepcionalitat, això si, del manteniment d'una línia d'estudis avançats, equivalent al grau mitjà, que tenia l'objectiu de convertir-se un dia en conservatori. El compromís d'esdevenir novament conservatori es va anar demorant. Van passar més de deu anys fins que, el març de 2003, un grup d'alumnes va penjar una pancarta a la façana de l'escola de música per reclamar la oficialitat del conservatori. L'associació de mares i pares d'alumnes, activa en aquella època, i la insistència del claustre, van aconseguir que, coincidint amb les eleccions municipals, l'alcalde Lluís Recoder donés l'ordre de sortida. Immediatament ens vàrem posar a treballar.

Maig de 2003, Lluís Recoder: "Hem rebut la confirmació de la Generalitat de que podem tenir el conservatori i els hem dit que el volem tenir. Haurem d'ampliar les instal·lacions de l'actual Escola Municipal de Música" (veure notícia d'arxiu)

Allò que semblava una immediatesa, ai las!, esdevindria un procés llarg, feixuc, ple d'entrebancs i dificultats inesperades.
L'empresa adjudicatària de la construcció del nou edifici (Construcciones Juanes) va iniciar les obres el 2007 i va fer fallida el gener de 2008. Això va causar 20 mesos de parada, mentre es solucionaven els tràmits de tancament i es tornava a prendre la decisió de fer un nou concurs d'adjudicació de les obres. Des de les finestres de l'escola podíem observar amb impotència els fonaments abandonats i la grua amenaçadora, que va romandre parada quasi dos anys.
Abril 2010
Finalment, en ple inici de la crisi que ja començava a apuntar (recordeu el Plan Zapatero), es va adjudicar l'obra a l'empresa Excover, que la primavera de 2011 va completar el procés de construcció.

Mentre es duien a terme els pesats tràmits legals relacionats amb la construcció, l'equip directiu treballava amb el claustre per redactar tota la documentació necessària per oficialitzar els estudis: projecte curricular, normes, titulacions...

Amb l'edifici acabat, la documentació en ordre i el compromís verbal de les administracions municipal i autonòmica, encara ha calgut esperar mesos per aconseguir les signatures i veure publicat oficialment l'autorització del conservatori. Finalment, el 24 de febrer, s'ha culminat feliçment el procés. Ara toca iniciar una nova etapa, no exempta de dificultats, cap a la ordenació i consolidació del nou centre educatiu. És un moment difícil, de recessió econòmica, en què caldrà esmerçar molts esforços i sacrificis, però tenim la plena confiança que tot l'equip del centre s'implicarà i conduirà el projecte per la senda de l'excel·lència.

Moltes felicitats a tothom i un record i un agraïment especial a aquell alumnat que des de l'any 2003 va lluitar per un objectiu del qual no en va gaudir personalment els resultats. Molts d'aquests i aquestes alumnes, estan acabant els seus estudis superiors de música o s'han convertit ja en professionals. Altres han triat camins diferents, però porten la música en estimada companyia. Aquest és el fet que ens motiva a seguir al peu del canó.EL CONSERVATORI JA ÉS OFICIAL

Amb data de publicació de 24 de febrer de 2012, la RESOLUCIÓ ENS/266/2012, de 13 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/69/2012, de 19 de gener, sobre la convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments de música i dansa, el segon punt afegeix el Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat del Vallès.
D'aquesta manera, queda oficialitzat el nostre centre com a Conservatori Professional de Música.